نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36
اکسترودر دو نازل پرینتر سه بعدی
بستن

اکسترودر دو نازل پرینتر سه بعدی مدل MK10

485,000 تومان

اکسترودر پرینتر سه بعدی یکی از قطعات بسیار مهم در دستگاه های پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن تغذیه فیلامنت به داخل مجموعه گرم کن و یا هات اند و تزریق آن توسط نازل بر روی صفحه ساخت جهت پرینت مدل سه بعدی است. اکسترودر دو نازل پرینتر سه بعدی مدل MK10 یکی از پرکاربردترین نوع اکسترودرها است که تماماً پلاستیکی (با چرخدنده و بلبرینگ فلزی) بوده و بصورت ست کامل عرضه می شود. با استفاده از این اکسترودر می توان بطور همزمان دو فیلامنت به قطر 1.75 میلیمتر را پرینت نمود.

بستن

اکسترودر پرینتر سه بعدی مدل MK10 – کیت

60,000 تومان

اکسترودر پرینتر سه بعدی یکی از قطعات بسیار مهم در دستگاه های پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن تغذیه فیلامنت به داخل مجموعه گرم کن و یا هات اند و تزریق آن توسط نازل بر روی صفحه ساخت جهت پرینت مدل سه بعدی است. اکسترودر پرینتر سه بعدی مدل MK10 یکی از متداول ترین و ارزانترین نوع اکسترودرها است که تماماً پلاستیکی (با چرخدنده و بلبرینگ فلزی) بوده و با استفاده از آن می توان تمامی فیلامنتهای موجود با قطر 1.75 میلیمتر را پرینت نمود.

اکسترودر پرینتر سه بعدی مدل MK8 بوئدن- کیت

149,000 تومان
اکسترودر پرینتر سه بعدی یکی از قطعات بسیار مهم در دستگاه های پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن تغذیه فیلامنت به داخل مجموعه گرم کن و یا هات اند و تزریق آن توسط نازل بر روی صفحه ساخت جهت پرینت مدل سه بعدی است. اکسترودر پرینتر سه بعدی مدل بوئدن MK8 یکی از متداول ترین نوع اکسترودرها است که تماماً فلزی بوده و با استفاده از آن می توان تمامی فیلامنتهای موجود با قطر 1.75 میلیمتر را پرینت نمود. این مدل اکسترودر در دو مدل چپ و راست عرضه می شود.
اکسترودر پرینتر سه بعدی mk8 - کیت
بستن

اکسترودر پرینتر سه بعدی مدل MK8 – کیت

79,500 تومان
اکسترودر پرینتر سه بعدی یکی از قطعات بسیار مهم در دستگاه های پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن تغذیه فیلامنت به داخل مجموعه گرم کن و یا هات اند و تزریق آن توسط نازل بر روی صفحه ساخت جهت پرینت مدل سه بعدی است. اکسترودر پرینتر سه بعدی MK8 متداول ترین نوع اکسترودر است که تماماً فلزی بوده و با استفاده از آن می توان تمامی فیلامنتهای موجود با قطر 1.75 میلیمتر را پرینت نمود.
بستن

اکسترودر پرینتر سه بعدی مدل MK8

285,000 تومان
اکسترودر پرینتر سه بعدی یکی از قطعات بسیار مهم در دستگاه های پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن تغذیه فیلامنت به داخل مجموعه گرم کن و یا هات اند و تزریق آن توسط نازل بر روی صفحه ساخت جهت پرینت مدل سه بعدی است. اکسترودر پرینتر سه بعدی MK8 متداول ترین نوع اکسترودر است که تماماً فلزی بوده و با استفاده از آن می توان تمامی فیلامنتهای موجود با قطر 1.75 میلیمتر را پرینت نمود.
اکسترودر
بستن

اکسترودر ؛ انواع دستگاه های اکسترودر و قیمت آن

255,000 تومان
اکسترودر یکی از قطعات مکانیکی بسیار مهم در پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن تغذیه فیلامنت به داخل مجموعه گرم کن و یا هاتند است.  اکسترودرهای بودن بطور مستقیم به هاتند و یا گرم کن اکسترودر متصل نمی شوند و فیلامنت را توسط یک لوله تفلون نسوز به هاتند هدایت می کنند.