نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36
پولی 20 دندانه دوبل
بستن

پولی 20 دندانه دوبل مدل GT2 شفت 8 میلیمتر

25,500 تومان

پولی 20 دندانه دوبل مدل GT2 یکی از قطعاتی مورد استفاده در سیستمهای حرکت خطی است که دارای دندانه های نیم دایره ای شکل می باشد و نیم دایره بودن دندانه ها باعث می شود تا دندانه های تسمه تایم بطور یکنواخت و دقیق بر روی دندانه های پولی جای بگیرد و همین موضوع باعث می شود تا در هنگام تعویض جهت حرکت پولی، تسمه تایم جایی برای روی دندانه ها نداشته باشد. این نوع پولی دارای بیست دندانه است و مخصوص شفت های سایز 8 میلیمتر می باشد. از این نوع پولی ها جهت به حرکت درآوردن در سیستم حرکتی بطور همزمان استفاده می شود.

پولی 16 دندانه Gt2
بستن

پولی 16 دندانه مدل GT2 شفت 5 میلیمتر

19,500 تومان

پولی 16 دندانه مدل GT2 یکی از قطعاتی مورد استفاده در سیستمهای حرکت خطی است که دارای دندانه های نیم دایره ای شکل می باشد و نیم دایره بودن دندانه ها باعث می شود تا دندانه های تسمه تایم بطور یکنواخت و دقیق بر روی دندانه های پولی جای بگیرد و همین موضوع باعث می شود تا در هنگام تعویض جهت حرکت پولی، تسمه تایم جایی برای روی دندانه ها نداشته باشد. این نوع پولی دارای 16 دندانه است و مخصوص شفت های سایز 5 میلیمتر می باشد.

پولی Gt2
بستن

پولی 20 دندانه مدل GT2 شفت 8 میلیمتر

19,500 تومان

پولی GT2 بیست دندانه یکی از قطعاتی مورد استفاده در سیستمهای حرکت خطی است که دارای دندانه های نیم دایره ای شکل می باشد و نیم دایره بودن دندانه ها باعث می شود تا دندانه های تسمه تایم بطور یکنواخت و دقیق بر روی دندانه های پولی جای بگیرد و همین موضوع باعث می شود تا در هنگام تعویض جهت حرکت پولی، تسمه تایم جایی برای روی دندانه ها نداشته باشد. این نوع پولی دارای بیست دندانه است و مخصوص شفت های سایز 8 میلیمتر می باشد.

پولی 20 دنده
بستن

پولی 20 دندانه مدل GT2 شفت 6.35 میلیمتر

19,500 تومان

پولی 20 دندانه مدل GT2 یکی از قطعاتی مورد استفاده در سیستمهای حرکت خطی است که دارای دندانه های نیم دایره ای شکل می باشد و نیم دایره بودن دندانه ها باعث می شود تا دندانه های تسمه تایم بطور یکنواخت و دقیق بر روی دندانه های پولی جای بگیرد و همین موضوع باعث می شود تا در هنگام تعویض جهت حرکت پولی، تسمه تایم جایی برای روی دندانه ها نداشته باشد. این نوع پولی دارای بیست دندانه است و مخصوص شفت های سایز 6.35 میلیمتر می باشد.

پولی 20 دنده
بستن

پولی 20 دندانه مدل GT2 شفت 5 میلیمتر

19,500 تومان

پولی 20 دندانه مدل GT2 یکی از قطعاتی مورد استفاده در سیستمهای حرکت خطی است که دارای دندانه های نیم دایره ای شکل می باشد و نیم دایره بودن دندانه ها باعث می شود تا دندانه های تسمه تایم بطور یکنواخت و دقیق بر روی دندانه های پولی جای بگیرد و همین موضوع باعث می شود تا در هنگام تعویض جهت حرکت پولی، تسمه تایم جایی برای روی دندانه ها نداشته باشد. این نوع پولی دارای بیست دندانه است و مخصوص شفت های سایز 5 میلیمتر می باشد.

پولی بلبرینگ دار با دنده مدل GT2

22,000 تومان
پولی بلبرینگ دار با دنده مدل GT2 یکی از قطعات مکانیکی است که در برخی از سیستم های حرکتی تسمه تایمی جهت تغییر مسیر حرکت تسمه تایم مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع پولی ها جهت تسمه تایم های GT2 طراحی و ساخته شده اند.
پولی
بستن

پولی بلبرینگ دار بدون دنده | قطعه ای مکانیکی در پرینتر سه بعدی

22,000 تومان
پولی GT2 بلبرینگ دار بدون دنده یکی از قطعات مکانیکی است که در برخی از سیستم های حرکتی تسمه تایمی جهت تغییر مسیر حرکت تسمه تایم مورد استفاده قرار می گیرد.