Showing 1–36 of 37 results

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

فیلامنت PLA نچرال | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA نچرال (رنگ طبیعی) از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA شفاف | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA شفاف از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLAنارنجی تیره | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA نارنجی تیره از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA سفیدبراق | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA سفیدبراق از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA ارغوانی براق | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA ارغوانی براق از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA زردبراق | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA زردبراق از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA صورتی تیره | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA صورتی تیره از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA سبز | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA سبز از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA آبی آسمانی | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA آبی آسمانی از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA خاکستری | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA خاکستری از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA سبزآبی | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA سبزآبی از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA طلایی | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA طلایی از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA آبی | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA آبی از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA نسکافه ای | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA نسکافه ای از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA قرمز | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA قرمز از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA کرم(رنگ پوست) | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA کرم(رنگ پوست) از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA صورتی | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA صورتی از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA خاکستری تیره | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA خاکستری تیره از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA نقره ای | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA نقره ای از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت لاستیک مشکی – قیمت و مشخصات فیلامنت لاستیک پرینتر سه بعدی

420,000 تومان
فیلامنت لاستیک مشکی یکی از انواع فیلامنتهای مصرفی و انعطاف پذیر در پرینترهای سه بعدی با تکنولوژی FDM است. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت لاستیک رنگ سفید – قیمت و مشخصات فیلامنت لاستیک پرینتر سه بعدی

420,000 تومان
فیلامنت لاستیک یکی از انواع فیلامنتهای مصرفی و انعطاف پذیر در پرینترهای سه بعدی با تکنولوژی FDM است. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA زرد | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA زرد از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

حلال PLA یک لیتری

175,000 تومان

حلال PLA برای مونتاژ، پولیش و پرداخت قطعات پلاستیکی، قطعات اکریلیکی و قطعات پرینت سه بعدی شده با فیلامنت PLA بکار برده می شود. این ماده فرار و سمی بوده و به همین دلیل در هنگام استفاده از آن باید نکات ایمنی مانند دور بودن از آتش و استفاده از ماسک صورت رعایت شود.

فیلامنت PLA مشکی | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA مشکی از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت ABS سفید – ۱.۷۵ میلیمتر

220,000 تومان
فیلامنت ABS سفید یکی از مواد مصرفی برای پرینترهای سه بعدی است که به عنوان ماده اولیه استفاده می شود. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی ارائه می شود.

فیلامنت فلز برنز (Bronze) برند IKI -فیلامنت پرینتر سه بعدی

375,000 تومان

فیلامنت فلز برنز و یا Bronze یکی از فیلامنتهای پرینتر سه بعدی است که از آن جهت پرینت سه بعدی مدلهای طرح فلز برنز استفاده می شود. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رول های یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت فلز مس (Copper) برند IKI -فیلامنت پرینتر سه بعدی

375,000 تومان

فیلامنت فلز مس و یا Copper یکی از فیلامنتهای پرینتر سه بعدی است که از آن جهت پرینت سه بعدی مدلهای طرح فلز مس استفاده می شود. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رول های یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت ساپورت گذاری HIPS

200,000 تومان

فیلامنت ساپورت گذاری HIPS یکی از فیلامنتهای پرینتر سه بعدی است که از آن جهت ساپورت گذاری در پرینترهای سه بعدی و یا پرینت قطعات مخصوص قالب گیری استفاده می شود. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رول های یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت چوب (WOOD) برند IKI | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

380,000 تومان

فیلامنت چوب و یا Wood یکی از فیلامنتهای پرینتر سه بعدی است که از آن جهت پرینت سه بعدی مدلهای طرح چوب استفاده می شود. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رول های یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA سفید | مشخصات، قیمت و خرید فیلامنت پرینتر سه بعدی

220,000 تومان

فیلامنت PLA سفید از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

چسب آبی | مشخصات، قیمت و خرید نوار چسب آبی استورم

98,000 تومان
چسب آبی یکی از مواد مصرفی کاربردی در صنعت، منازل و حتی کارهای هنری است. این چسب آبی رنگ دارای چسبندگی بالایی می باشد که همین موضوع سبب افزایش محبوبیت آن شده است.

حلال PLA ، خرید حلال PLA و مواد مصرفی با کمترین قیمت

29,000 تومان
حلال PLA برای مونتاژ، پولیش و پرداخت قطعات پلاستیکی، قطعات اکریلیکی و قطعات پرینت سه بعدی شده با فیلامنت PLA استفاده می شود. این ماده فرار و سمی بوده و به همین دلیل در هنگام استفاده از آن باید نکات ایمنی مانند دور بودن از آتش و استفاده از ماسک صورت رعایت شود.

حلال ABS ؛ مواد مصرفی | فیلامنت، حلال و پولیش ABS

16,000 تومان
از حلال ABS برای تمیز کاری و پولیش، پرداخت و چسباندن قطعاتی که با فیلامنت ABS پرینت سه بعدی شده اند استفاده می شود.

فیلامنت ABS مشکی؛ مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی

220,000 تومان
فیلامنت ABS مشکی یکی از مواد مصرفی برای پرینترهای سه بعدی است که به عنوان ماده اولیه استفاده می شود. فیلامت ABS مشکی نوعی پلیمر مصنوعی است که با قیمتی ارزان، انعطافی بالا و وزنی سبک کاربرد زیادی دارد و به راحتی از اکسترود خارج می شود.

چسب کپتون ؛ نوار چسب نسوز و کاربردهای آن با قیمت ارزان

47,000 تومان240,000 تومان
چسب کپتون یا چسب کاپتون هم یکی از مواد مصرفی است که در مواردی خاص کاربرد دارد. این چسب سطح بسیار صافی دارد و همین موضوع سبب می شود تا پس از استفاده از آن هیچ ردی بر روی دستگاه باقی نماند. در نظر داشته باشید که این چسب مقاومت فوق العاده ای در برابر حرارت نیز دارد.

چسب ماتیکی پنتر ؛ قیمت ارزان کیفیت بالا

10,500 تومان

چسب ماتیکی پنتر یکی از برترین چسب های ماتیکی با قدرت چسبندگی بسیار بالا است که کاربردهای بسیار زیادی دارد و تقریبا می توان از ان در جاهای بسیار زیادی از قبیل مدارس، ادارات، کارگاه ها و غیره استفاده نمود.  این نوع چسب کاملاً غیر سمی و بی ضرر است و به راحتی با آب قابل شستشو است.