نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

بلبرینگ خطی فلنچ دار نمره ۱۲ مدل LMF12LUU

56,000 تومان

بلبرینگ خطی فلنچ دار نمره 12 مدل LMF12LUU  یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف دارای حرکت خطی از جمله پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. این نوع بلبرینگها در حقیقت همان بلبرینگ خطی کوتاه هستند که دارای فلنچ است و شکل فلنچ در مدل LMF به صورت دایره ای است. استفاده از این نوع بلبرینگ خطی باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطحکاک و لقی می گردد. قطر داخلی این بلبرینگ های خطی بوکی 12 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم نمره 12 است. طول بلبرینگ خطی مدل LMF12LUU بلندتر از بلبرینگ خطی مدل LMF12UU است.

بلبرینگ خطی فلنچ دار نمره ۱۶ مدل LMF16LUU

86,000 تومان
بلبرینگ خطی فلنچ دار نمره 16 مدل LMF16LUU  یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف دارای حرکت خطی از جمله پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. این نوع بلبرینگها در حقیقت همان بلبرینگ خطی کوتاه هستند که دارای فلنچ است و شکل فلنچ در مدل LMF به صورت دایره ای است. استفاده از این نوع بلبرینگ خطی باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطحکاک و لقی می گردد. قطر داخلی این بلبرینگ های خطی بوکی 16 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم نمره 16 است. طول بلبرینگ خطی مدل LMF16LUU بلندتر از بلبرینگ خطی مدل LMF16UU است.

بلبرینگ خطی فلنچ دار مدل LMF16UU

59,500 تومان
بلبرینگ خطی فلچ دار مدل LMF16UU و یا کوتاه نمره 16 یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف دارای حرکت خطی از جمله پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. این نوع بلبرینگها در حقیقت همان بلبرینگ خطی کوتاه هستند که دارای فلنچ است و شکل فلنچ در مدل LMF به صورت دایره ای است. استفاده از این نوع بلبرینگ خطی باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطحکاک و لقی می گردد. قطر داخلی این بلبرینگ های خطی بوکی 16 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم نمره 16 است.

بلبرینگ خطی فلنچ دار مدل LMF12UU

48,500 تومان
بلبرینگ خطی فلچ دار مدل LMF12UU یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف دارای حرکت خطی از جمله پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. این نوع بلبرینگها در حقیقت همان بلبرینگ خطی کوتاه هستند که دارای فلنچ است و شکل فلنچ در مدل LMF به صورت دایره ای است. استفاده از این نوع بلبرینگ خطی باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطحکاک و لقی می گردد. قطر داخلی این بلبرینگ های خطی بوکی 12 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم نمره 12 است.

بلبرینگ خطی بلوکی مدل SC16UU

76,500 تومان
بلبرینگ خطی بلوکی مدل SC16UU یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف دارای حرکت خطی از جمله پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. استفاده از این نوع بلبرینگ خطی باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطحکاک و لقی می گردد. قطر داخلی این بلبرینگ های خطی بوکی 16 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم نمره 16 است.

بلبرینگ خطی بلوکی مدل SC12UU

42,500 تومان
بلبرینگ خطی بلوکی مدلSC12UU  یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف دارای حرکت خطی از جمله پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. استفاده از این نوع بلبرینگ باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطحکاک و لقی می گردد. قطر داخلی این بلبرینگ ها 12 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم نمره 12 است.

بلبرینگ خطی و یا بال بوشینگ LM8SUU

8,500 تومان
بلبرینگ خطی و یا بال بوشینگ LM8SUU یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف دارای حرکت خطی از جمله پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. استفاده از این نوع بلبرینگ خطی باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطحکاک می گردد. قطر داخلی و خارجی این بلبرینگ های خطی به ترتیب 8 میلیمتر و 15 میلیمتر است و طول آنها 17 میلیمتر می باشد.

بلبرینگ خطی و یا بال بوشینگ LM8UU

13,500 تومان
بلبرینگ خطی و یا بال بوشینگ LM8UU یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف دارای حرکت خطی از جمله پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. استفاده از این نوع بلبرینگ خطی باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطحکاک می گردد. قطر داخلی و خارجی این بلبرینگ های خطی به ترتیب 8 میلیمتر و 15 میلیمتر است و طول آنها 24 میلیمتر می باشد.