مشاهده فیلترها

استپر موتور نما 17 – طول 40 میلیمتر

169,500 تومان

استپر موتور نما 17 مدل 01-42HD2037 و یا طول 33 میلیمتر

166,500 تومان

استپر موتور نما 17 طول 59 میلیمتر

411,000 تومان

استپر موتور نما 17 مدل JK42HS48 و یا طول 48 میلیمتر

468,000 تومان

استپر موتور نما 17 مدل JK42HS40 و یا طول 40 میلیمتر

202,500 تومان

سیم استپر موتور نما 17 بدون سوکت – طول 100 سانتیمتر،قطعه ای الکترونیکی

18,000 تومان

سیم استپر موتور نما 17 با سوکت هوزینگ 4 پین – طول 100سانتیمتر

20,000 تومان

سیم استپر موتور نما 17 با سوکت هوزینگ 4 پین و جوراب سیم– طول 80 سانتیمتر

22,500 تومان

سیم استپر موتور نما 17 با سوکت هوزینگ 4 پین – طول 70،قطعه ای الکترونیکی

17,500 تومان

سیم استپر موتور نما 17 با سوکت XH2.54 – طول 50 سانتیمتر،قطعه ای الکترونیکی

17,000 تومان

استپر موتور نما 17 گیربکس دار – نسبت تبدیل 5.18:1

964,000 تومان

استپر موتور نما 17 مدل JK42HS34 و یا طول 34 میلیمتر

200,000 تومان