نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

استپر موتور نما 17 مدل 01-42HD4027 و یا طول 40 میلیمتر

169,500 تومان

استپر موتور نما 17 مدل 01-42HD2037 و یا طول 33 میلیمتر

166,500 تومان

استپر موتور نما 17 مدل 01-42HD8011 و یا طول 59 میلیمتر

398,000 تومان

استپر موتور نما 17 مدل JK42HS48 و یا طول 48 میلیمتر

347,500 تومان

استپر موتور نما 17 مدل JK42HS40 و یا طول 40 میلیمتر

202,500 تومان

سیم استپر موتور نما 17 بدون سوکت – طول 100 سانتیمتر،قطعه ای الکترونیکی

8,000 تومان

سیم استپر موتور نما 17 با سوکت هوزینگ 4 پین – طول 100سانتیمتر

8,500 تومان

سیم استپر موتور نما 17 با سوکت هوزینگ 4 پین و جوراب سیم– طول 80 سانتیمتر

9,700 تومان

سیم استپر موتور نما 17 با سوکت هوزینگ 4 پین – طول 70،قطعه ای الکترونیکی

7,500 تومان