مشاهده فیلترها

پیچ متری سیاه – دنده معمولی

9,500 تومان56,500 تومان

پیچ متری گالوانیزه دنده معمولی

11,340 تومان79,097 تومان

پیچ متری استیل 304 – دنده معمولی

42,525 تومان283,500 تومان

پیچ متری استیل 316 – دنده معمولی

51,030 تومان311,850 تومان

واشر تخت فلزی سایز M4-بسته 20تایی

2,500 تومان

واشر تخت فلزی سایز M3- بسته 20 تایی

4,500 تومان

واشر تخت فلزی سایز M3 و قطر خارجی 6 میلیمتر -بسته 20 تایی

4,500 تومان

واشر تخت فلزی سایز M5 قطر 10

4,500 تومان

پیچ آلن سر خزینه M4 طول8 میلیمتر-بسته 10 تایی

6,000 تومان

پیچ آلن سر خزینه M3 طول20 میلیمتر- بسته 10 تایی

10,000 تومان

پیچ آلن سر خزینه M3 طول 8 میلیمتر- بسته 10 تایی

8,500 تومان

پیچ چهار سو سر تخت شماره 5 (M5) طول 50 میلیمتر – بسته 10تایی

10,000 تومان