نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

واشر تخت فلزی سایز M4 و قطر خارجی 8 میلیمتر -بسته 20 تایی

1,000 تومان

واشر تخت فلزی سایز M3 و قطر خارجی 8 میلیمتر -بسته 20 تایی

2,000 تومان

واشر تخت فلزی سایز M3 و قطر خارجی 6 میلیمتر -بسته 20 تایی

1,000 تومان

واشر تخت فلزی سایز M5 و قطر خارجی 10 میلیمتر -بسته 20 تایی

1,000 تومان

واشر تخت فلزی سایز M3 و قطر خارجی 18 میلیمتر -بسته 20 تایی

1,800 تومان

واشر تخت فلزی سایز M4 و قطر خارجی 19 میلیمتر -بسته 20 تایی

2,000 تومان

پیچ آلن سر خزینه M4 طول8 میلیمتر-بسته 10 تایی

5,500 تومان

پیچ آلن سر خزینه M3 طول20 میلیمتر- بسته 10 تایی

6,900 تومان

پیچ آلن سر خزینه M3 طول 8 میلیمتر- بسته 10 تایی

5,400 تومان