فیلامنت PLA آبی براق

فیلامنت PLA آبی براق

فیلامنت PLA قرمز براق

فیلامنت PLA قرمز براق

فیلامنت فلز برنج مخصوص پرینتر سه بعدی

فیلامنت فلز برنج

فیلامنت PLA نچرال

فیلامنت PLA نچرال

فیلامنت PLA نچرال (رنگ طبیعی) از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA شفاف

فیلامنت PLA شفاف

فیلامنت PLA شفاف از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA نارنجی تیره

پرینتر های سه بعدی برنا پارت

فیلامنت PLA نارنجی تیره از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA سفید براق

فیلامنت PLA سفید براق

فیلامنت PLA سفیدبراق از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA ارغوانی براق

پرینتر های سه بعدی برنا پارت

فیلامنت PLA ارغوانی براق از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA زرد براق

فیلامنت PLA زرد براق

فیلامنت PLA زردبراق از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.

فیلامنت PLA صورتی تیره

پرینتر های سه بعدی برنا پارت

فیلامنت PLA صورتی تیره از جمله مواد مصرفی مورد نیاز پرینترهای سه بعدی است که کاربردهای فراوانی در صنعت پرینت سه بعدی دارد. قطر این فیلامنت 1.75 میلیمتر است و در رولهای یک کیلوگرمی عرضه می شود.