bornapart logo

بلبرینگ ها و یاتاقان ها

قطعات پرینتر سه بعدی

بلبرینگ و یاتاقان ابزارهایی هستند که از آن ها برای کاهش اصطکاک حرکتی بین دو قطعه یا چند قطعه استفاده می شود. این دو قطعه، وظیفه چرخش و آسان کردن حرکت سایر اجزا را به عهده دارند. یاتاقان برای تعیین حرکت نسبی مشخص بین قطعات استفاده می شود و یکی از قطعات مهم در ماشین […]