bornapart logo

رزولیشن اندازه چاپ و دقت پرینتر رزینی

رزولیشن اندازه چاپ و دقت پرینتر رزینی

رزولیشن، اندازه چاپ و دقت در پرینتر سه بعدی رزینی رزولیشن اندازه چاپ و دقت پرینتر رزینی از موضوعات چالش برانگیز در پرینترهای سه بعدی است که درک تفاوت بین آنها، برای اکثر کاربران مبتدی پرینتر سه بعدی تا حدودی دشوار است. رابطه بین رزولیشن و اندازه تصویر به چه صورت است؟ سوال بعدی اینجاست […]